RomPraha opět pomáhá uprchlíkům z Ukrajiny

RomPraha začal opět na Hlavním nádraží v Praze zajišťovat asistenční doprovody romským uprchlíkům z Ukrajiny. Pomáháme identifikovat jejich akutní potřeby, co je nutné vyřídit v součinnosti s KACP, Centrem následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny atd. Zprostředkováváme take nouzové sekundární ubytování v Praze. Na řešení těchto potřeb spolupracujeme s romským koordinátorem Hlavního města Prahy a koordinátory […]

Zástupce RomPraha na setkání k projektu OUR STAGE

Michal Miko se vrátil z Barcelony, kde v rámci mezinárodního projektu OUR STAGE (2021-2-CZ01-KA220-YOU-00050612) zastupoval ve dnech 23.-24.3. spolek RomPraha, který kulturně laděný projekt koordinuje. Češi se díky němu společně s kolegy ze sedmi dalších zemí EU budou podílet na divadelním představení, do kterého brzy vyhlásí konkurs na hudebníky do 30 ti let, jak stanovují […]

Tisková zpráva k projektu Komunitního centra za období srpen – prosinec 2022

Komunitní centrum spolku RomPraha otevřelo dveře dalším zájemcům Spolek Rom Praha dokázal Komunitní centrum, otevřené oficiálně v dubnu roku 20022), za období půl roku od srpna do prosince roku 2022 otevřít dalším marginalizovaným skupinám a rozšířit nabídku svých služeb.Hlavním cílem projektu je aktivizace romské komunity v pražské čtvrti Černý Most ve smysluplném trávení volného času, […]

Křest knihy Lenky Theodory Ficové

Téma, které nás velmi zajímá vzhledem k zaměření centra, které v rámci svého programu pracuje především s dětmi a rodiči.Autorka přítomným představila knihu a v ní popsané echniky a možnosti, jak naučit a rozvíjet například děti hravěji a lépe číst.Ve čtvrtek 2.března se v Komunitním centru V Bryksově ulici č.40 na Černém Mostě, které provozuje […]

Debata s Romanem Cinou Červeňákem

Besedy moderuje Jan Balog a připravuje je ve spolupráci s Boženou Filovou z našeho spolku a bývalou koordinátorkou pro romské záležitosti Magistrátu hlavního města Prahy. O setkání byl zájem. Připomínáme, že jsou jednou z aktivit projektu „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“( č. p. LP-HROVA1A-011“ – Norské Fondy)Znát ho můžete jako kytaristu, moderátora některých romských festivalů […]

Projekt PALKonnect

Projekt PALkonnect, na kterém se podílí i spolek RomPraha, zapojuje kulturní, umělecké a výzkumné organizace z různých zemí. Cílem současného projektu je podpořit umělce ze skupin zabývajících se sociální inkluzí, aby mohli prezentovat a propagovat svá umělecká díla v prostředí po epidemii COVID 19. A současně podnítit jejich spolupráci v rámci evropských zemí. Na sociální […]

Jednání platformy RomanoNet

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny představila přítomným možnosti vyplývající z její pozice, nastínila své vize a plány a naopak si vyslechla postřehy jednotlivých aktérů přímo z terénu. Naše zástupkyně informovala o aktivitávh a situaci na pražském Černém Mostě na Praze 14. Velkým tématem bylo šíření dezinformací v romské komunitě, důležitost vzdělávacích aktivit a podpora […]

Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

Projekt „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“( č. p. LP-HROVA1A-011) je financován z Norských fondů. Zástupci Platformy romských a pro romských neziskových organizací, jejímž cílem je přispět k lepší spolupráci s jednotlivými městskými částmi, se 14.12. 2023 sešli v Domě národnostních menšin. Společně diskutovali možnosti spolupráce související s implementací Strategie romské komunity. Zástupci neziskových organizací upozornili […]

Komunitní centrum RomPraha

Jednou z výrazných aktivit spolku RomPraha je Komunitní centrum. Provozujeme jej díky laskavé podpoře Městské části Prahy 14, která nám v ulici Bryksova 40 na Černém Mostě poskytuje prostory. V Komunitním centru nabízíme program od pondělí o pátku pro nejmenší od tří let až po dospělé: Různé kroužky zaměřené na smysluplné a současně bezpečné trávení volného času, […]

Nové logo spolku RomPraha

Prvního února spolek RomPraha představil poprvé i na svém fb profilu nové logo. Předtím bylo představeno samozřejmě zakládajícím členům spolku, vedení i zaměstnancům  a partnerům. Vedli jsme o něm pochopitelně debatu a po dlouhých letech jsme vsadili na modernost  a tedy i vám, návštěvníkům webových stránek představujeme nové logo spolku RomPraha. Podle nás vystihuje pravou […]

Strategie romské komunity

V přiloženém videu hodnotí přínos Platformy Jan Dužda, krajský koordinátor pro romské záležitosti Magistrátu Hlavníh Města Praha. Zástupci Platformy romských a pro romských neziskových organizací, jejímž cílem je přispět k lepší spolupráci s jednotlivými městskými částmi, se 17.1. poprvé v roce 2023 sešli v Domě národnostních menšin. Společně diskutovali možnosti spolupráce související s implementací Strategie […]

PALKonnect

Projekt PALkonnect, na kterém se podílí i spolek RomPraha, zapojuje kulturní, umělecké a výzkumné organizace z různých zemí. Cílem současného projektu je podpořit umělce ze skupin zabývajících se sociální inkluzí, aby mohli prezentovat a propagovat svá umělecká díla v prostředí po epidemii COVID 19. Současně podnítit jejich spolupráci v rámci evropských zemí. Toto je fotografie […]

Vánoční večírek v RomPraha

Moc rádi jsme na vánočním večírku RomPraha 14.12. 2022 přivítali přátele ze spolupracujících organizací, starostu a místostarostu městské části Praha 14 pana Jiřího Zajace a pana Jaromíra Krátkého, zástupce Magistrátu hlavního města Praha a řadu dalších hostů. Děkujeme jim za celoroční podporu a doufáme, že bude takto pokračovat i nadále. Všem spřáteleným organizacím patří rovněž dík […]

Setkání členů Platformy neziskových organizací

Další setkání členů Platformy neziskových organizací, kterou náš spolek, tedy RomPraha, koordinuje a zajišťuje, se uskutečnilo 22.11.2022. Cílem platformy je propojovat neziskový sektor se zástupci jednotlivých městských částí, hlavního města Praha a institucí, které mají v gesci Strategii romské integrace a pomoci tuto strategii co nejlépe implementovat v praxi. 

Setkání zástupců národnostních menšin

Tak jako každý rok se zástupci spolku RomPraha organizačně podíleli na 20. setkání zástupců národnostních menšin, které se konalo 4. listopadu 2022 v Nové budově Národního muzea. Součástí výše uvedené akce byla mezinárodní konference „Reflexe a výhledy národnostních menšin“ a následný kulturní večer Laskavost – mezi lidmi most.

Evropská platforma pro romskou inkluzi

V rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie se v řijnu v Praze konalo 15. setkání Evropské platformy pro romskou inkluzi. Zúčastnili se ji i zástupci RomPraha, včetně spolupracujících uskupení. Členové jednoho z nich s názvem Romanonet vyzvali při té příležitosti českou vládu, aby co nejdřív jmenovala zmocněnce pro romské záležitosti, tak jak se zavázala […]

Adaptační skupiny

I nadále fungovaly v Komunitním centru RomPRaha v Bryksově ulici č. 40 adaptační skupiny pro děti cizinců migrující z Ukrajiny v věku o 3 do 18. let. Smíšený personál tvořený pracovníky z řad Ukrajinců i Čechů je k dispozici dětem i dospělým každý pracovní den od 9.00 do 13.00 hodin. Kromě jazykové přípravy nabízí také poradenský […]

Halloweenská párty

Hallowenskou párty v kostýmech si užily děti i jejich rodiče! Sešli se v našem Komunitním centru v Bryksově ulici číslo 40 na Černém Mostě, které provozujeme v budově, kterou nám laskavě pro tyto účely uvolnila Městská část Prahy 14. Dobrou náladu umocnila soutěž o nejlepší masky Už teď se těšíme na další ročník!

Historie Romů

17. října se v Komunitním centru v Bryksově ulici číslo 40, které provozuje spolek RomPraha v prostorách Městské části Praha 14, uskutečnila zajímavá přednáška na téma Historie Romů. Lektorka Iveta Kokyová zájemce seznámila s původem Romů, základem jazyka, jeho dělením na jednotlivé dialekty atd.

Giĺaven amenca, Khelen amenca

Komunitní centrum, které provozujeme v Bryksově ulici č.40 na Černém Mostě, hostilo další z workshopů. Tentokrát s názvem Giĺaven amenca, Khelen amenca (zpívejte s námi, tančete s námi). Vedla jej energická zpěvačka a tanečnice Veronika Kačová, sestra světově uznávaného pianisty a skladatele Tomáše Kača. Děti i dospělí si workshop užili, aktivně se zapojovali a o […]

Přesunout se na začátek