Začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti

Kateřina Laskovská, Jan Balog a Jan Dužda 28. listopadu vedli první ze dvou školení určených úředníkům, kteří se podílejí na začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti. Další proběhne 5. prosince. Školení maji posílit vědomosti a kompetence úředníků v oblasti potřeb lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale také v oblasti bydlení a vzdělávání. A sloužit k výměně příkladů dobré praxe některých městských částí Hlavního města Praha.

Workshopy jsou realizovány v rámci projektu Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“ č. LP-HROVA1A-011 financovaného z Norských fondů 2014-2021.

Přesunout se na začátek