UMÍME A CHCEME PRACOVAT

Projekt UMÍME A CHCEME PRACOVAT zlepšoval dovednosti s cílem zvýšit šance na trhu práce hůře zaměstnavatelných osob. Hlavním přínosem projektu byla možnost absolvovat akreditovaný rekvalifikační kurz vedoucí ke zvýšení šancí získat vhodné zaměstnání. Celkem od začátku projektu doposud ukončilo úspěšně rekvalifikaci 29 osob, dalších 6 osob ještě studuje (končí rekvalifikaci až koncem června 2023). Celkem se jedná o 35 osob.

Součástí projektu bylo také zprostředkování zaměstnání klientům prostřednictvím agentury práce, se kterou jsme navázali spolupráci v počátcích projektu. Doposud se podařilo zaměstnat celkem 14 osob a hledání zaměstnání dalším pokračuje.

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015015

FINÁNCOVÁNO Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST.

Přesunout se na začátek