ZMĚNA SKRZE DIVADLO

🎭 S radostí vás zveme 18. dubna od 18.00 hodin na on-line premiéru mezinárodní divadelní hry umělců z pěti zemí, včetně našich, „ZMĚNA SKRZE DIVADLO“! 🎉 Tato inscenace se zrodila v rámci programu ERASMUS+ s názvem „Divadelní partnerství jako prostředek k rozvoji sociálních a behaviorálních dovedností romské mládeže a travelerů – “OUR STAGE“ s číslem grantové smlouvy 2021-2-CZ01-KA220-YOU-000050612.

🤝 Připojte se k nám a prozkoumejte společné úsilí romských a neromských osobností, které ukazuje důležitost pozitivního vyprávění, navigování výzev a přijetí romské identity.

🗓️ Uložte si datum: 18. dubna 2024

🕕 Čas: 18:00 středoevropského času.

Nenechte si ujít tento nezapomenutelný zážitek! Klikněte na tento odkaz a připojte se online na tomto linku: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FmMGM4YjUtNWUyNi00MGNhLWJjNWUtOGJhZTFjMGJiNTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7277ce5-5483-4e7b-b5e3-be951c8a594d%22%2c%22Oid%22%3a%2249adc020-6311-47f0-84c1-ca3647e0af0b%22%7d

Už se nemůžeme dočkat, až se tam uvidíme! Pojďme společně oslavit kouzlo divadla! ✨🎭

Pozvánka

Přesunout se na začátek