Strategie romské komunity

V přiloženém videu hodnotí přínos Platformy Jan Dužda, krajský koordinátor pro romské záležitosti Magistrátu Hlavníh Města Praha.

Zástupci Platformy romských a pro romských neziskových organizací, jejímž cílem je přispět k lepší spolupráci s jednotlivými městskými částmi, se 17.1. poprvé v roce 2023 sešli v Domě národnostních menšin. Společně diskutovali možnosti spolupráce související s implementací Strategie romské komunity. Probíral se i aktuální stav romských uprchlíků z Ukrajiny na území hlavního města Prahy. Účastníci se shodli, že na některé z dalších jednání Platformy přizvou nově zvolenou romskou zmocněnkyni Lucii Fukovou.

Přesunout se na začátek