Tisková zpráva k projektu Komunitního centra za období srpen – prosinec 2022

Pól růstu

Komunitní centrum spolku RomPraha otevřelo dveře dalším zájemcům Spolek Rom Praha dokázal Komunitní centrum, otevřené oficiálně v dubnu roku 20022), za období půl roku od srpna do prosince roku 2022 otevřít dalším marginalizovaným skupinám a rozšířit nabídku svých služeb.
Hlavním cílem projektu je aktivizace romské komunity v pražské čtvrti Černý Most ve smysluplném trávení volného času, nabídka služeb a kroužků jejich dětem, ale i dospělým rodičům a poradenství v indentifikovaných oblastech (vzdělávání, práce, bydlení). Dále se soustřeďuje na zmírňování ohrožení místních rodin sociálním vyloučením a spoluprací s MČ Praha 14 zejména v oblasti propagace romské kultury, národnostních menšin, prevence kriminality a za monitorovací období též pomoc ukrajinským uprchlíkům a jejich dětem. Spolupráce s Městskou částí dokumentuje i poskytnutí prostor pro zmiňované Komunitní centrum, čehož si zakladatelé spolku RomPraha velmi váží a umožňuje jim to nabízet bezplatně celou škálu aktivit pro děti i dospělé zcela
zdarma, čímž naplňuje princip nízkoprahového zařízení. Centrum je otevřené každý všední den od devíti do osmnácti hodin, pravidelně aktualizovaný program naleznete na dveřích centra v Bryksově ulici č. 40, ale také na stránkách www.romraha.cz. Jmenujme alespoň Klubík, kam můžete přivézt své děti od tří do pěti let a dostane se jim velkého množství aktivit rozvíjejících motoriku, slovní zásobu, výtvarné schopnosti, procvičí se a jsou v kolektivu dalších dětí. Pro děti i mladistvé najdete v centru řadu zájmových kroužků (hudební, výtvarné, sportovní – zumba, tanec, MMA, box, pletení copánků atd.) až po doučování. Dospělí mohou zajít na hodiny zpěvu, sportovní vyžití, ale hlavně je jim ulehčeno s jejich dětmi a potřebují-li radu v oblasti bydlení, zaměstnávání,
možnosti rekvalifikace, získají ji i prostřednictvím dalších projektů spolku RomPraha.
Monitorované období výrazně ovlivnila válka na Ukrajině a velký příliv uprchlíků do ČR, zejména hlavního města Prahy. Spolek RomPraha se výrazným způsobem podílel na pomoci těmto uprchlíkům, zejména ženám a jejich dětem. V centru fungovalo za období půl roku celkem 12 adaptačních skupin složených z uprchlíků za přítomnosti česky i ukrajinsky hovořících tlumočníků, psychologa, terénního pracovníka. Děti se učily česky, připravovaly na vstup do škol a co je nejdůležitější – pobyt mezi jinými dětmi a aktivity jim umožnily překonat a zapomenout na prožité hrůzy a traumata. „Jsme velmi rádi, že díky fungování Komunitního centra můžeme takto systematicky a konkrétně pomáhat … příchozím z Ukrajiny, ale také potřebným z romské i neromské komunity, přispíváme tak k jejich lepšímu začleňování do společnosti“ a dalšími, například vzdělávacími a kulturními, aktivitami k lepšímu vzájemnému dialogu s většinovou populací. A to je přesně to, o co se spolek RomPraha dlouhodobě snaží,“ říká Lenka Kopčáková, místopředsedkyně spolku RomPraha.
Projekt Komunitní centrum RomPraha (reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001835) může spolek realizovat díky financím z rozpočtu Evropských strukturálních ainvestičních fondů, v rámci operačního programu Praha – pól růstu.

Přesunout se na začátek