Další běh motivačního kurzu a následných rekvalifikací

Dnes jsme odstartovali další běh motivačního kurzu a následných rekvalifikací pro zájemce, kteří jsou právě neaktivní na trhu práce (ztráta zaměstnání, mateřská dovolená, péče o blízkou osobu a tak dále). Základy průběhu jim vysvětlovala naše Julie Vodrážková a další.

Projekt „Nejlepší zaměstnanec“ je financován z Operačního programu Zaměstnanostplus EU č.projektu:CZ.03.01.01/00/22_019/0000704. Jeho prostřednictvím poskytujeme zájemcům motivační kurzy a jimi vybrané rekvalifikace. Cílem je pomoci lidem zapojit se efektivněji do pracovního procesu.

Přesunout se na začátek