Simona Demeterová

Toto je Simona Demeterová, jedna z účastnic projektu Nejlepší zaměstnanec“, v rámci, kterého poskytujeme zájemcům motivační kurzy a jimi vybrané rekvalifikace. Cílem je pomoci lidem zapojit se efektivněji do pracovního procesu.

Projekt „Nejlepší zaměstnanec“ je financován z Operačního programu Zaměstnanostplus EU č.projektu:CZ.03.01.01/00/22_019/0000704.

Přesunout se na začátek