O nás

Spolek RomPraha, byl založen v roce 2004 a je zastřešující organizací pro potřeby romských a proromských spolků působících na území hlavního města Prahy. Prezentuje romskou kulturu, rozvíjí vzdělávací aktivity, napomáhá k rozvíjení a vzdělávání členů romských spolků. Realizuje aktivity zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze. Díky propojení a spolupráci napříč ostatními subjekty je zajištěna práce v dané oblasti na celém území hlavního města Prahy, což bylo hlavním cílem spolku RomPraha a práce je tedy komplexní a efektivní. Spolek RomPraha mimo jiné provozuje v Bryksově ulici č. 40 na Praze 14 Komunitní centrum, pro jehož fungování propůjčila prostory právě Městská část Prahy 14. Centrum nabízí širokou škálu aktivit pro děti i dospělé, stal se místem komunitního setkávání, bezpečným útočištěm mimoškolních aktivt pro
děti i dospívající. Nabízí nejrůznější vzdělávací, sportovní a kulturní aktivity, ale také poradenství a pomoc dospělým v nouzi. Otevřené je každý všední den od devíti do osmnácti hodin, nabízí velké množství aktivit pro děti i dospělé. Pravidelně aktualizovaný program najdete na dveřích centra, ale také na stránkách www.romraha.cz
Jmenujme alespoň Klubík, kam můžete přivézt své děti od tří do pěti let a
dostane se jim velkého množství aktivit rozvíjejících motoriku, slovní zásobu, výtvarné schopnosti, procvičí se a jsou v kolektivu dalších dětí. Pro děti i mladistvé najdete v centru řadu zájmových kroužků (hudební,výtvarné, sportovní – zumba, tanec, MMA, box, pletení copánků atd.) až po doučování. Z dalších realizovaných projektů spolku RomPrahapřipomeňme ještě ty zaměřené na asistenci při získávání rekvalifikací a následné uplatnění na trhu práce, poradenskou a sociální pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, ale i dalším marginalizovaným skupinám obyvatel, tedy Romům v sociálním vyloučení, matkám samoživitelkám apod. V minulosti spolupracoval spolek s městskou částí Prahy 14 i na zajištění bezpečnosti formou prevence kriminality.

RomPraha je romská organizace založená v roce 2004. Jejím hlavním cílem je podpora legitimních práv Romů a pomoc s jejich univerzálním rozvojem v oblastech duševní, duchovní, sociální a fyzické.

Spolek RomPraha, z. s. je zastřešující organizací 9 pražských organizací pro potřeby romských a proromských spolků působících na území hlavního města Prahy RomPraha prezentuje romskou kulturu, rozvíjí vzdělávací aktivity, napomáhá k rozvíjení a vzdělávání členů romských spolků.

Realizuje aktivity zaměřené na prezentaci národnostních kultur v hl. m. Praze, kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostní menšiny, sociální, vzdělávací a propagační aktivity směrem ke všem národnostním menšinám.

Spolupracuje již několik let na přípravě a realizaci projektů týkajících se příslušníků romské komunity. Tato spolupráce s romskými NNO je velmi intenzivní a kvalitní po celou dobu jejího trvání. Členové RomPraha dlouhodobě aktivně spolupracují s romskými a proromskými NNO v oblasti integrace romské komunity – zejména v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a volnočasových aktivit. Jedná se o klienty ze znevýhodněného sociokulturního prostředí na území hl. m. Prahy. Díky propojení a spolupráci napříč ostatními subjekty je zajištěna práce v dané oblasti na celém území hl. m. Prahy, což bylo hlavním cílem spolku RomPraha a práce je tedy komplexní a efektivní

Řekli o nás

Michal Miko

RomanoNet spolupracuje s organizací RomPraha již delší dobu.
Tématem spolupráce jsou aktivity podporující strategický rozvoj inkluze Romů na území hlavního města Prahy, společně jsme nárokovolai připomínky k nově vzniklé koncepci Hlavního města Prahy k integraci Romů, RomanoNet se zároveň zapojil do projektu platformy, který považuji za stěžejní v případě advokačních snah občanské společnosti na území hlavního města Prahy.

Michal Miko

Ředitel RomanoNet (sdružuje NGO)

Jakub Štědroň

S organizací RomPraha spolupracuji úzce jako ředitel Domu národnostních menšin 12 let. V kontaktu jsem s nimi však ještě od dob, kdy jsem působil jako specialista národnostních menšin pražského magistrátu.
A přiznávám, že mám slabost pro všechny ty fajn holky (a dámy!!). Právě pro ně jsem vždycky silně vnímal ženskou duši celého spolku, jejich častý smích, pravidelné snídaně a obědy v jejich kanceláři, časté zametání podlah, děti všude kolem, rodinnou atmosféru „na pracovišti“ ještě před tím, než se to stalo „trendy a cool“. Jak ony panečku slaďovaly svůj profesní a rodinný život!! Jaký work and life balance! Přednášet na univerzitách by mohly z fleku, holky šikovný!
No a nad tím vším jako nekorunovaný král všehomíra ve svých výšinách (křesle) pevně usazený velmož Láďa Goral. S jedním živým vlídným a chápajícím okem sledující ten veškerý lidský mumraj a s tím druhým, které se zatím trochu nabírá ke spánku. Vítejte do starého dobrého romského světa, místa, kde je svět ještě v pořádku. Do světa s názvem RomPraha!

Jakub Štědroň

ředitel Domu národnostních menšin

Jan Dužda

Rom Praha je jednou z romských organizací, která vytváří aktivity pro Romy z Prahy. Podporuje tím jejich individuální seberealizaci, ale zároveň se snaží o zlepšení jejich pozice ve společnosti jako takové. To dělá například spoluprací se mnou jako romských koordinátorem a celým oddělením národnostních menšin a cizinců, ale i dalšími odbory na Magistrátu hlavního města a v neposlední řadě i s několika městskými částmi v Praze. Pokud by měl vyzdvihnout nějaké pozitivum Rom Praha bude to flexibilita a adaptace na aktuální dění. To Rom Praha ukázalo v řešení uprchlické krize, kde pomáhalo koordinovat pomoc zejména pro romské uprchlíky z Ukrajiny.

Jan Dužda

Krajský koordinátor pro romské záležitosti Hlavního města Praha

Zastřešujeme tyto organizace

araart_400
Arbesačky, z.s.
identit_400
NasSvet_400
Palestra_400
Romodrom_400
Slove21_400
UNM_400
 • Romodrom, o. p. s.
 • Slovo 21, z. s.
 • AraArt, z. s.
 • Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra
 • Mind Gym, z. s.
 • Arbesačky, z. s.
 • Identity Prague, z. s.
 • Unie národnostních menšin, z. s.
 • Náš svět, z. s.

Jsme součástí těchto platforem

3PU_400
ICP_400
RomanoNet_400
 • Platforma RomanoNet
 • Platforma poskytovatelů pomoci Ukrajině – 3PU
 • Regionální poradní platforma – Integrační centrum Praha

Spolupracujeme

Asociace Romských Žen, z.s.
AsosOP_400
CesRoz_400
dum_narodnostnich_mensin
Kom_400
Loli Ruža, z.s.
SZU_400
TFH_400
Slove21_400
UNM_400
Romodrom_400
Palestra_400
NasSvet_400
identit_400
Arbesačky, z.s.
araart_400
RomanoNet_400
 • Komunikujeme, o. p. s.
 • Romodrom, o. p. s.
 • Slovo 21, z. s.
 • AraArt, z. s.
 • Spolek pro mimoškolní aktivity Palaestra
 • Mind Gym, z. s.
 • Arbesačky, z. s.
 • Identity Prague, z. s.
 • RomanoNet, z. s.
 • Unie národnostních menšin, z. s.
 • Náš svět, z. s.
 • Nadační fond TIME FOR HELP
 • Asociace občanských poraden
 • Asociace romské občanské iniciativy
 • Státní zdravotní ústav
 • Český rozhlas
 • Dům národnostních menšin, o. p. s.
 • Asociace romských žen, z. s. Loli Ruža, z. s.

Podporují nás

DNF_400
Ikea_400
Logo_Praha_400
MCP9_400
MCP14_400
MFCR_400
MPSV_400
MSMT_400
Praha7_400
RGO_400
 • Hlavní město Praha
 • Městská část Praha 14
 • Městská část Praha 9
 • Městská část Praha 7
 • IKEA
 • Ergo Network
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Dům zahraniční spolupráce
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo financí
Přesunout se na začátek