Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

Projekt „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“( č. p. LP-HROVA1A-011) je financován z Norských fondů.

Zástupci Platformy romských a pro romských neziskových organizací, jejímž cílem je přispět k lepší spolupráci s jednotlivými městskými částmi, se 14.12. 2023 sešli v Domě národnostních menšin. Společně diskutovali možnosti spolupráce související s implementací Strategie romské komunity. Zástupci neziskových organizací upozornili na problematickou situaci týkající se pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny, na níž se podíleli. Nyní spolupráce vázne, chybí koordinace a skončilo financování práce těchto organizací. Dlouho se diskutovalo o narůstajícím počtu lidí, kteří se dostávají do vážných ekon. problémů kvůli energiím a dlouhé době čekání na pomoc od příslušných orgánů a neschopností některých městských částí operativně řešit vzniklé situace. 

Přesunout se na začátek