Další motivační kurz

V rámci dalšího běhu motivačního kurzu a následných rekvalifikací pro zájemce, kteří jsou právě neaktivní na trhu práce (ztráta zaměstnání, mateřská dovolená, péče o blízkou osobu a tak dále) jsme 11. března procvičovali pracovní pohovory s důrazem na silné stránky jednotlivých uchazečů atd. Naše Julka Vodrážková a Lenka Nováková simulovaly budoucí zaměstnavatele.

Projekt „Nejlepší zaměstnanec“ je financován z Operačního programu Zaměstnanostplus EU č.projektu:CZ.03.01.01/00/22_019/0000704. Jeho prostřednictvím poskytujeme zájemcům motivační kurzy a jimi vybrané rekvalifikace. Cílem je pomoci lidem zapojit se efektivněji do pracovního procesu.

Přesunout se na začátek