Beseda Romů žijících na Černém Mostě

Ve středu 4.10. proběhla beseda Romů žijících na Černém Mostě s Josefem Balážem, členem zastupitelstva Městské části 14. Na přání některých občanů toto setkání zorganizovali terénní pracovníci spolku RomPraha, kteří vše od 15.00 ti hodin zorganizovali v Komunitním centru č.40 Lidé nejvíce zajímalo, zda a jak jim může pan Baláž pomocí v bytové oblasti a při zajištění práce. Současně pana Baláže informovali terénní pracovníci o své činnosti a diskutovalo se i o nedobré bezpečnostní situaci na Městské části.

Přesunout se na začátek