Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

Projekt Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost  

Doba realizace od 1.9.2021 – 29.2.2024

Projekt financován Ministerstvem z programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norské fondy 2014 – 2021.

Cílem projektu je participace na budování romské občanské společnosti v souladu se Strategií romské integrace. V rámci projektu vznikne platforma, která bude participovat na budování romské občanské společnosti a bude podporovat dialog mezi organizacemi pracujícími s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do začleňování a posilování postavení Romů v Praze. Platforma vydá 6 doporučení v oblasti integračních politik pro zefektivnění lokální integrační politiky a praxe.

Projekt systémově podporuje budování romské občanské společnosti. K povinné aktivitě založení platformy kombinuje následující povinně volitelné projektové aktivity:

 • Besedy na téma úspěchy Romů, díky nimž bude napomáhat vytváření dobrého obrazu Romů
 • Workshop pro úředníky, kde vytvoří manuál pro workshop pro úředníky, kteří pracují s romskou menšinou s cílem prohlubovat vědomosti o Romech pro orgány státní správy na krajské a místní úrovni. Na základě manuálu bude proveden pilotní workshop.

Partneři projektu:

 • ROMPRAHA
 • SLOVO 21
 • MČ PRAHA 7
 • ARAART
 • ROMODROM
 • PALAESTRA
 • NÁŠ SVĚT
 • IDENTITY PRAGUE
 • UNIE NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
 • ARBESAČKY
 • MIND GYM

Tisková zpráva z 23.3.2023

Tisková zpráva k projektu „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“

Tisková zpráva – besedy


V Domě národnostních menšin se konalo další setkání Pllatformy projektu „Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost“ č. p. LP-HROVA1A-011 podpořeného z programu Lidská práva spolufinancovaného z Finančních mechanismů Norské fondy 2014–2021. Kromě vedení a dalších hostů se jednání účastnil i PhDr. David Beňák z MPSV. Nejdůležitějším bodem setkání byla především aktuální situace kolem romských uprchlíků z Ukrajiny

Přesunout se na začátek