Umíme a chceme pracovat

Projekt Umíme a chceme pracovat  

Doba realizace od 1.10.2021 – 30.6.2023

Projekt financován financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je pomoc účastníkům projektu vymanit se z pasti nezaměstnanosti a dostat se na trh práce tím, že účastníky pomocí rekvalifikačních kurzů, poradenských aktivit, bilanční a pracovní diagnostiky a motivačních kurzů připravíme na pozici, kterou společně určíme jako nejvhodnější pro tu danou osobu. Ve spolupráci s úřadem práce nebo pracovní agenturou zprostředkujeme účastníkům projektu tu danou pozici, která je pro ně vhodná a zároveň ji chtějí vykonávat v souladu s poptávku trhu práce v daném regionu. Budeme poskytovat podporu při zapracování po odhadovanou dobu výběru práce či rekvalifikace; hledání práce; po dobu zapracování na novém pracovišti.

Informace o průběhu projektu: Cílem projektu realizovaného v období 1.10.2021 až 30.6.2023 je snížit nezaměstnanost osob (z Plzeňské aglomerace) značně ohrožených na trhu práce, zvýšit jejich kvalifikaci a pomocí poradenství jim pomoci se lépe orientovat v pracovních nabídkách a reagovat na ně. Prostřednictvím realizace projektu se zaměřujeme zejména na nezaměstnanost národnostní menšiny Romové, přičemž ale ostatní osoby, splňující kritéria cílové skupiny osob s kumulací hendikepů na trhu práce, nevylučujeme. V projektu kromě jeho administrace a řízení dochází pravidelně k oslovení a výběru účastníků do projektu a k realizaci vstupních pohovorů s individuálním poradcem a následným informačním schůzkám s klienty, kde se ověřuje jejich motivace pro vstup do projektu. Klientům je dále nabízena pracovní a bilanční diagnostika za účelem zjištění jejich silných/slabých stránek a nalezení vhodné pracovní pozice. Klienti se účastní motivačních aktivit a skupinových školení finanční gramotnosti a právního povědomí, kde dochází k rozšíření jejich znalostí z těchto oblastí. Velmi žádanou aktivitou jsou rekvalifikace, které pomáhají klientům si změnit kvalifikaci či zvýšit a získat tak díky tomu lepší uplatnění na trhu práce. Ve spolupráci s agenturou práce dochází ke zprostředkování zaměstnání klientům. Projekt umožňuje také mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. Klienti jsou během účasti v projektu podporováni terénním pracovníkem a individuálním poradcem, kteří se s klienty setkávají individuálně. Součástí projektu je také evaluace, která však zajišťuje pouze hodnocení projektových aktivit. Klientům je mimo jiné možné hradit hlídání dětí a cestovné na aktivity, a to pouze po dobu jejich účasti na daných aktivitách. Umožňujeme také proplacení zdravotní prohlídky.


Přesunout se na začátek