Komunitní centrum RomPraha

Projekt Komunitní centrum RomPraha

Doba realizace od 1.8.2021 – 31.7.2023

Projekt financován Magistrátem hlavního města Prahy z Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Projekt se zaměřuje na založení a provoz komunitního centra v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace komunity. Projekt podporuje aktivní participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením CS, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity/klientů KC. Projekt podpoří 2 CS, přičemž se primárně soustředí na etnickou menšinu Romové, na kterou má žadatel velmi úzké vazby.

Obecné cíle projektu – eliminovat sociální vyloučení CS, zapojit co nejvíce osob z CS a ostatních členů komunity do aktivit komunitního centra – aktivizovat komunitu, zvýšit kompetence CS, přispět k mobilizaci a posilování komunity a motivovat její členy k aktivní spolupráci a dobrovolné participaci v rozhodovacích procesech.

Najdete nás: Bryksova 1061/40, 198 00 Praha 14 – Černý Most

Informace o průběhu projektu

Spolek RomPraha, který působí dlouhodobě i na Praze 14 v rámci preventivních programů, identifikoval jako další potřebu existenci a provoz Komunitního centra, coby místo bezpečného komunitního setkávání, poradenství pro cílové skupiny a vzdělávací aktivity pro děti od tří let v rámci předškolní přípravy, pohybových a výtvarných aktivit, přes doučování a mimoškolní aktivity pro děti školou povinné až po komunitní aktivity pro dospělé. Díky vedení Městské části Prahy 14 jsme mohli zprovoznit v ulici Bryksova 40 Komunitní centrum, které začalo plně fungovat od 5.10.2022 a od té doby se stalo skutečným komunitním místem pro romské maminky, děti, dospívající i muže. V době přílivu uprchlíků z Ukrajiny jsme měli i pro ně a jejich děti místo, kam mohli přijít, dostalo se jim a stále dostává poradenství a vzdělávacích aktivit pro jejich děti. Centrum nabízí širokou paletu aktivit a jeho vytíženost svědčí o potřebě i využití. Vedle poradenství, vzdělávacích aktivit nabízí i možnosti poradenské související s terénní prací. Kromě existence samotného centra stmeluje komunitu a snaží se o její participaci na Praze 14 zapojením do úklidu, sběru odpadků, kultivaci prostředí v Kulturním centru i mimo něj. K využití je i pro další spolupracující organizace stmelené v Platformě neziskových organizací s působností i v Praze. Bližší informace naleznete v přiloženém rozvrhu aktivit Komunitního centra, které je otevřeno pro širokou veřejnost každý všední den od 9 do 18 hodin.

Aktuální rozvrh komunitního centra RomPraha

Aktivitiy v komunitním centru ROMPRAHA

Přesunout se na začátek