Aktivity prevence kriminality na území Prahy 14

Projekt Aktivity prevence kriminality na území Prahy 14

Doba realizace od 1.5.2023 – 31.12.2023

Projekt financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality

Cílem projektu je realizace aktivit v programu práce s rizikovou mládeží a rozšíření aktivit pro děti a mládež v prostorách RomPraha v ulici Bryksova 1061/40 na Praze 14.

Projekt je určen dětem, mladistvým, mladým lidem a rodinám s dětmi v Praze, kteří se ocitli v tíživé situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání, kteří mají problémy v rodině a hrozí jim kriminální chování. Cílovou skupinu jsme rozšířili o osoby, které již mají kriminální zkušenosti a potřebují se zařadit do nějaké komunity, aby se nedostali zpět do sociálního propadu. Prevence je jedním z přístupů, kterým v romské komunitě chceme zabránit negativním dopadům patosociálních jevů. Širší nabídkou služeb usilujeme o zvýšení pravděpodobnosti, že se klient „trefí“ do programu, který je pro něj efektivní. Naší snahou je pokračovat v aktivitách, které v našich prostorách v rámci prevence kriminality nabízíme. Děti a dospívající mládež získávají v kolektivu možnost prosadit se, zúčastnit se plánovaných aktivit a jsou zapojeny do dění volnočasových aktivit, které mají za cíl preventivně působit nejenom na děti a mládež, ale i na celou rodinu.

Přesunout se na začátek