Společně k lepším zítřkům – SLEZ

Projekt Společně k lepším zítřkům SLEZ  

Doba realizace od 1.1.2019 – 30.6.2021

Projekt financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci projektu se zaměřujeme na osoby z CS (tj. osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a osoby žijící v SVL) a dáváme jim možnost se prostřednictvím komunitního centra znovu začlenit do společnosti, podporujeme jejich rodičovské kompetence, sociální a profesní dovednosti, uplatnění na trhu práce a přispíváme tak k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení. Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí chceme pomoci při vstupu do samostatného života po ukončení nebo v průběhu jejich vzdělávání. V důsledku nízké životní úrovně a nízkého vzdělání rodičů mají mladí Romové často dokončené pouze základní vzdělání, nemohou si sehnat práci a setkávají se následně poprvé s diskriminací na trhu práce, což může být pro ně velmi demotivující. Zde vidíme velký přínos v podpoře těchto mladých lidí, u kterých je první pozitivní pracovní zkušenost klíčová pro prevenci sociálního vyloučení.

Informace o průběhu projektu

V rámci projektu se zaměřujeme na osoby z cílovou skupinou (tj. osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené a osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách) a dáváme jim možnost se prostřednictvím komunitního centra znovu začlenit do společnosti, podporujeme jejich rodičovské kompetence, sociální a profesní dovednosti, uplatnění na trhu práce a přispíváme tak k sociálnímu začlenění a prevenci sociálního vyloučení. Mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí chceme pomoci při vstupu do samostatného života po ukončení nebo v průběhu jejich vzdělávání.

Přesunout se na začátek