Profesionalizace RomPraha, z.s.

Název projektu: Profesionalizace RomPraha, z.s.

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.02.03/00/22_042/0001478

Datum realizace projektu: 1.10.2023 –  30.9.2025 

Cílem projektu je podpora, rozvoj a posilování kompetentnosti  RomPraha z.s. tak, aby veškerá realizovaná činnost byla dlouhodobě udržitelná a přinášela stále kvalitní služby cílovým skupinám, tedy efektivně hájila zájmy romské menšiny. Projekt se zaměřuje na aktivity jako: Strategické plánování; FR; PR; Lidské zdroje; kvalitu služeb; rozvoj a profesionalizace Platformy. Projekt si klade za cíl podpořit 20 osob (10 zaměstnanců RomPraha, z.s. a 10 dobrovolníků RomPraha, z.s.). 

Přesunout se na začátek