Podpora integrace ukrajinských uprchlíků a uprchlých Romů

Název projektu: Podpora integrace ukrajinských uprchlíků a uprchlých Romů

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/23_054/0003934

Datum realizace: 1.2.2024 do 31.7.2025

Projekt se věnuje podpoře integrace ukrajinských uprchlíků do české společnosti. S klienty se řeší 3 oblasti: uplatnění na trhu práce, budování podpůrné komunity a psychická kondice uprchlíků. Mezi aktivitami projektu jsou jak skupinové aktivity (komunitní kruhy a interaktivní workshopy), tak odborné konzultace (právní, kariérní, finančně-dluhové, psychoterapeutické), ale i krizová intervence a praktická pomoc prostřednictvím osobní asistence. Projekt si klade za cíl podpořit 40 osob více než 40 hodinami podpory a dalších 250 osob více něž 0, ale méně než 40 hodinami podpory.

Přesunout se na začátek