Nejlepší zaměstnanec

Název projektu: Nejlepší zaměstnanec

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000704

Datum realizace projektu: 1.6.2023 – 31.5.2025

Projekt je soustředěn na snížení nezaměstnanosti osob značně ohrožených na trhu práce. Cílovou skupinou je národnostní menšina Romové, kteří jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání na ÚP či neaktivní osoby. Aktivity projektu se zaměřují na motivační aktivity/rozvoj základních kompetencí, finanční, dluhové a právní poradenství, individuální kariérové poradenství, psychodiagnostiku/poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání, poskytování mzdového příspěvku. Cílem projektu je podpořit min. 60 klientů, z toho min. 50 (získá nadbagatelní podporu), minimálně 15 klientů získá zaměstnání a 30 osob z CS rekvalifikaci.

Přesunout se na začátek