Neformálně pečuji a pracuji

Projekt Neformálně pečuji a pracuji  

Doba realizace od 1.1.2020 – 30.6.2022

Projekt financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řešil otázku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů. Je známé dle demografického vývoje, že populace stárne a bude stále přibývat počet klientů sociálních služeb, které ovšem nebudou schopny počty klientů pojmout (viz. pobytové služby). Je zapotřebí rozšířit zvláště terénní služby, kterých je nedostatek, jelikož neformální pečovatelé budou nepostradatelnou součástí poskytování dlouhodobé péče a je nezbytné vytvořit nabídku služeb právě pro tuto CS. Problémem však stále je to, že zatím není legislativně ukotven koncept dlouhodobé péče a neexistuje komplexní přístup ke skupině neformálně pečujících. Z různých analýz vyplývá, že podpora neformální péče by měla být víceúrovňová a meziresortní. Problematika však není dostatečně uchopena, podpora pečovatelů je nekoordinovaná, nekomplexní a převážně nahodilého charakteru. Neexistují pracovníci a služby, které by péči poskytovaly jako komplexní. Cílem našeho projektu je tedy poskytnout komplexní podporu neformálním pečovatelům z MČ Praha 5, MČ Praha 9 a MČ Praha 14, které se podílely na přípravě projektu a potvrdili, že se potýkají s nedostatečnou komplexní podporou neformálních pečovatelů.

Informace o průběhu projektu

V rámci projektu docházelo kromě jeho řízení a administrace k dalším aktivitám, které zajišťovaly komplexní podporu cílové skupiny neformálních pečovatelů (primárně z romské národnostní menšiny). Projekt byl realizován na území Hl. města Prahy. Aktivity se zaměřovaly na oslovení CS a její vstup do projektu. Dále na zřízení poradenské linky, na které byli k dispozici klientům odborníci z RT kdykoliv měli pečovatelé jakýkoliv dotaz či potřebovali podpořit. Klienti využívali v projektu také sociální poradenství, psychoterapii, ergoterapii, podporu zdravotní sestry. Klientům byl poskytován kariérní koučink a pracovní a bilanční diagnostika pro vhodné nasměrování na trhu práce.  V rámci projektu byla sepsána také metodika, která zahrnuje rady a tipy pro pečující ze sociální, zdravotní a ošetřovatelské, psychologické, psychiatrické oblasti. Celá metodika zohledňuje také specifika práce s romskou menšinou. Mezi aktivitami nechyběly také workshopy a vzdělávání CS, jak správně poskytovat péči apod. Do projektu byli mimo jiné zapojeni dobrovolníci, které měl na starosti koordinátor dobrovolníku, který se s nimi pravidelně setkával a koordinoval jejich činnost i návštěvnost u klientů. Nedílnou součástí projektu byla evaluace, ze které byla zpracována hodnotící zpráva. Všechny aktivity s ohledem na potřeby klientů byly poskytovány u pečovatelů doma nebo v prostorech RomPraha. V rámci projektu Neformálně pečuji a pracuji byla zpracovaná metodika, ke stažení zde:

Přesunout se na začátek