Mezi námi pečujícími

Projekt Mezi námi pečujícími  

Doba realizace od 1.10.2020 – 31.12.2022

Projekt financován Ministerstvem práce a sociálních věcí z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt řeší otázku nedostatečné podpory neformálních pečovatelů. Je známé dle demografického vývoje, že populace stárne a bude stále přibývat počet klientů sociálních služeb, které ovšem nebudou schopny počty klientů pojmout (viz. pobytové služby). Je zapotřebí rozšířit zvláště terénní služby, kterých je nedostatek, jelikož neformální pečovatelé budou nepostradatelnou součástí poskytování dlouhodobé péče a je nezbytné vytvořit nabídku služeb právě pro tuto CS. Problémem však stále je to, že zatím není legislativně ukotven koncept dlouhodobé péče a neexistuje komplexní přístup ke skupině neformálně pečujících. Rovněž není zcela jasné jaké všechny konkrétní potřeby cílová skupina má. Z různých analýz vyplývá, že podpora neformální péče by měla být víceúrovňová a meziresortní. Problematika však není dostatečně uchopena, podpora pečovatelů je nekoordinovaná, nekomplexní a převážně nahodilého charakteru. Neexistují pracovníci a služby, které by péči poskytovaly jako komplexní. Cílem našeho projektu je tedy identifikovat potřeby neformálních pečovatelů s přihlédnutím k problematice romské menšiny z MČ Praha 9 a MČ Praha 14, které se podílely na přípravě projektu a potvrdili, že se potýkají s nedostatečnou komplexní podporou neformálních pečovatelů a že se jedná o téma, které se musí co nejdříve řešit na úrovni obcí, krajů a ČR.

V rámci projektu Mezi námi pečujícími byla zpracovaná metodika, ke stažení zde:

Přesunout se na začátek