Komunitní centrum RomPraha

Název projektu: Komunitní centrum RomPraha

Operační program Zaměstnanost plus

Číslo projektu: CZ.03.02.03/00/22_044/0002188

Datum realizace projektu: 1.11.2023 – 31.10.2025

Projekt komunitního centra se zaměřuje na budování místa k setkání komunity a realizaci společných aktivit v lokalitě Prahy 14 za účelem aktivizace místní komunity. Projekt podporuje aktivní participaci členů komunity, soustředí se na zmírňování ohrožení sociálním vyloučením cílové skupiny, posilování sociální soudržnosti a rozšiřování kompetencí členů komunity a klientů komunitního centra. Součástí projektu je tvorba sociální sítě a vazeb komunity na aktéry.  Projekt si klade za cíl podpořit 45 osob (více jak 40 hodinami podpory) a dalších 20 osob (více než 0 a méně než 40 hodinami podpory).

Přesunout se na začátek