Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy

Projekt Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy

Doba realizace od 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekt financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin.

Cílem projektu je zabezpečit chod činností v Domě národnostních menšin, o.p.s. pro romskou národnostní menšinu. Pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. Cílem je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostem, ale i k Romům samotným.

Záměrem projektu bylo pořádání výstav romských umělců a besedy s romskými osobnostmi, motivovat děti a mládež ke změnám jejich priorit a hodnot. Důležité je uchovávat a rozvíjet romské tradice, integrovat do společnosti, pozitivně prezentovat romskou národnostní menšinu, umocňovat v některých romských skupinách právní vědomí, které bude směřovat ke zlepšení jejich postavení společenské i sociální.

Projekt „Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy“ byl určen dětem, mladistvým, mladým lidem a rodinám s dětmi v Praze, kteří se ocitli v tíživé situaci, v níž hrozí riziko sociálního selhání, kteří mají problémy v rodině a hrozí jim kriminální chování.

Přesunout se na začátek