Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Projekt Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny

Doba realizace od 1.9.2022 – 31.12.2022

Projekt financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Cílem projektu realizovaného půl roku od září do prosince 2022, v reakci na aktuální politickou situaci, bylo zajištění chodu tzv. adaptačních skupin. Ty byly určené dětem cizinců migrujících z Ukrajiny a jejich maximální podpoře – jazykové a psychologické. Skupina tvořená 12 – 24 dětmi ve věku od 3 do 18 let.

Každá adaptační skupina trvala 20 hodin volnočasových výchovně vzdělávacích aktivit. Děti současně dostaly jídlo a pití. Součástí aktivity byla podpora rozvoje řečových dovedností v českém jazyce. Po celou dobu realizace ve skupině fungovaly i zletilé svéprávné osoby, z nichž alespoň jedna splňovala kritérium rodilé mluvčího českého jazyka nebo znalosti na úrovni byla zajištěna zletilými svéprávnými osobami, z nichž alespoň jedna ovládala český a druhá ukrajinský jazyk, součástí byli i psycholog a pracovník v sociálních službách. Vytvořený týdenní program reflektoval problematiku jak jiného prostředí, tak problematiku národnostních menšin. 

Informace o průběhu projektu:

Vytvořený týdenní program reflektoval problematiku jak jiného prostředí, tak problematiku národnostních menšin.  Adaptační skupina umožnila dětem zadaptovat se na podmínky v naší zemi, učila je český jazyk a usnadnila jim pobyt v hostitelském prostředí českých rodin i případný další nástup do mateřské nebo základní školy. Jejich maminkám jsme umožnili oddychnout si od náročné 24 hodinové péče a případně přijmout zaměstnání na zkrácený nebo plný pracovní úvazek.

Program adaptační skupiny:

Šlo o pestrý program, který dle věku dětí zahrnoval výuku základních dovedností, zábavné a interaktivní seznámení s českým jazykem, tvoření a rozvíjení rukodělných dovedností i jemné motoriky, základy slušného chování a komunikace ve společnosti, hry, pohybové aktivity. Seznámení se s okolím, použitím MHD, s českou kulturou a památkami. Socializační aktivity.

Forma výuky byla interaktivní a tandemová, tedy za paralelní účasti českého a ukrajinského lektora.

K dispozici byla šatna, herna, kuchyňka, nedaleko od tohoto zázemí bylo využíváno dětské hřiště.

Přesunout se na začátek