Projekt „Nejlepší zaměstnanec“ – nácvik pracovního pohovoru  

Včera jsme s Ivonou Katriňákovou, Nikolou Kudrášovou, Andreou Kováčovou a Růženou Kudrášovou nacvičovali pracovní pohovor na pozici asistent prevence kriminality na ÚMČ Praha 9 a dnes byly přijaty! Po měsících jejich zapojení do motivačních kurzů, rekvalifikace a další práce s nimi. Dámy, ať se vám daří! Má to smysl!

Projekt „Nejlepší zaměstnanec“ je financován z Operačního programu Zaměstnanostplus EU č.projektu:CZ.03.01.01/00/22_019/0000704. Jeho prostřednictvím poskytujeme zájemcům motivační kurzy a jimi vybrané rekvalifikace. Cílem je pomoci lidem zapojit se efektivněji do pracovního procesu.

Přesunout se na začátek