PAL Konnect

Projekt PAL Konnect  

Doba realizace od 1.3.2021 – 28.2.2023

Projekt financován EU – Domem zahraniční spolupráce z programu ERASMUS+.

Projekt PAL Konnect zapojuje kulturní, umělecké a výzkumné organizace, aby stimulovaly evropské povědomí a umožnily lidem současných i budoucích generací respektovat inkluzi a rozmanitost a být úspěšnými inovátory ve svém místním prostředí.

Celkovým cílem projektu „PAL Konnect“ je podpořit umělce ze skupin sociálního začleňování, aby prezentovali a propagovali svá umělecká díla v období po COVID 19 a inspirovali jejich spolupráci v rámci evropských zemí. Cílem projektu je vybavit je nezbytnými inovativními dovednostmi a kompetencemi, které podpoří jejich kreativitu a tvorbu nových uměleckých děl.

Kromě toho je hlavním cílem projektu zvýšit propagaci a popularitu kulturních a historických informací o cílených skupinách sociálního začleňování s cílem zvýšit informovanost veřejnosti a proces integrace. Sdílení osobního příběhu a historických faktů o každé inkluzní skupině podpoří proces integrace a zvýší informovanost veřejnosti.

Partneři projektu:

  • ROMPRAHA – Česká republika
  • CENTRO INTERCULTURALE MONDINSIEME – Itálie
  • OPEN MEDIA GROUP – Chorvatsko
  • NADACE AHEAD – Rumunsko
  • OECON GROUP – Řecko
  • MEDBORSKOLAN – Švédsko
  • LEMONGRASS COMMUNICATIONS SL – Španělsko

Informace o průběhu projektu:

PAL Konnect –  Posílení skupin podléhajících sociálnímu začleňování prostřednictvím tvořivosti a kulturní práce je projekt spolufinancovaný Evropskou unií (EU) a konsorciem sedmi partnerů z celé Evropy, které vede RomPraha. Hlavním cílem tohoto projektu spočívá v podpoře umělců a tvůrců při prezentaci a propagaci jejich uměleckých děl a snahou projektu je rovněž inspirovat jejich spolupráci v rámci evropských zemí. Realizátoři projektu si kladou za cíl vybavit vybrané umělce potřebnými inovativními dovednostmi a kompetencemi, které podpoří jejich kreativitu a profesi. Projekt zahrnuje celou řadu cílů, zaměřuje se především na podporu průřezových dovedností a prosazování role kreativity v učebních plánech. Důležitá část jeho aktivit je věnována usnadnění spolupráce mezi průřezovými odvětvími a jejich pracovníky: umělci a kulturními pracovníky, projektovými a programovými manažery, sociálními facilitátory a pedagogy, výzkumníky v oblasti umění jako praxe pro sociální změnu. Projekt bere v úvahu, že digitální transformace dnes prostupuje tvorbou a propagací kulturních a uměleckých statků, proto má specifické výstupy, které zahrnují návrh a využití digitálních nástrojů. Součástí projektu je rovněž vznik studie, který představuje desk-research o stavu kulturního a kreativního sektoru v různých evropských zemích. Představuje rovněž terénní výzkumy, do kterých byli zapojeni pracovníci v oblasti umění, kultury a sociální oblasti (včetně těch, kteří se potýkají se sociálními a ekonomickými nerovnostmi). Pomocí něj se podporuje rovnost, rozmanitost a inkluze jako výzvy tvůrčím a kulturním prostředí. Tato studie byla provedena v úzké spolupráci s odvětvovými organizacemi zúčastněných stran, které přispěly v rámci řídicího výboru.
Stránky projektu: www.palkonnect.eu

V rámci projektu byly zpracované 2 metodiky, ke stažení zde:

Přesunout se na začátek